Farmakovigilance, vigilance zdravotnických prostředků

Systém služeb pro zajištění bezpečnosti humánních léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.
Nepřetržitá služba pro příjem hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků a nežádoucích příhod zdravotnických prostředků.

KAM HLÁSIT?
MUDr. Michal POHL
mobil +420 721 614 853,
email: michal.pohl@yahoo.com

PharmDr. IVAN CIMPRICH
mobil +420 731 169 914,
email: info@euphar.cz

QUINTESENCE s.r.o. - ganev@quintesence.cz

CO HLÁSIT?

  • KDO oznámil informaci? (lékař, přítel, spolupracovník) jméno, adresa, telefon
  • CO se přihodilo? Diagnoza, příznaky začátek/konec, následky
  • KOMU se něco stalo? (postižený) iniciály, pohlaví, věk
  • KTERY přípravek společnosti Quintesence s.r.o.