Informace pro nevidomé a slabozraké


Dle § 37 odst. 3 zákona má společnost Quintesence zajištěno zpřístupnění příbalových informací léčivých přípravků ve spolupráci s organizací nevidomých a slabozrakých - Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) ve formátu přístupném nevidomým a slabozrakým občanům prostřednictvím:

  • bezplatné zelené linky Call centra (dále jen TYFLOLINKY), a to podle konkrétního požadavku nevidomého nebo slabozrakého kontaktujícího TYFLOLINKU jedním z následujících způsobů:
  • audionahrávkou načtenou hlasovou syntézou a reprodukovanou telefonicky
  • elektronicky (e-mailem) v digitální podobě ve formátu TXT (prostý text)
  • poskytnutím textu větším kontrastním písmem dle individuálního požadavku uživatele TYFLOLINKY, nejvýše však do velikosti 18 bodů

TYFLOLINKA +420 221 462 412 Zpřístupnění PIL jakýmkoliv z výše uvedených způsobů je poskytováno zdarma.